PARTICIPATING HOSPITALS

Hospitals & Clinics

HOKKAIDO,TOHOKU

[ HOKKAIDO ]

[ MIYAGI ]

KANTO

[ GUNMA ]

[ SAITAMA ]

[ CHIBA ]

[ TOKYO ]

KINKI, CHUGOKU

[ HYOGO ]

[ OKAYAMA ]

[ YAMAGUCHI ]

KYUSHU

[ FUKUOKA ]

[ OITA ]

[ OKINAWA ]

Nursing Home

HOKKAIDO,TOHOKU

[ HOKKAIDO ]

KINKI, CHUGOKU

[ OKAYAMA ]

[ HYOGO ]

KYUSHU

[ OKINAWA ]